Diensten

Geen advies volgens het boekje

Waarom een adviseur inschakelen die uw praktijk alleen maar uit de theorie kent? U als ondernemer bent gewend dagelijks besluiten te nemen op basis van uw onderbuikgevoel en ervaring uit de praktijk. U weet echter ook dat een mooi verhaal niets zegt zonder gedegen onderbouwing. Een adviseur die uit persoonlijke ervaring weet wat het is om een (groot) bedrijf te runnen en advisering combineert met een passie voor ondernemerschap, gedegen financieel inzicht, gezond verstand en creativiteit. Daar heeft u iets aan!

Trecon Financial Consulting biedt diverse vormen van ondersteuning bij uw bedrijfsvoering, bijvoorbeeld consultingdiensten van financieel analytische aard bij overname, fusie of afstoting van een (deel van) uw organisatie. Maar Trecon biedt ook advisering op gebied van corporate finance zoals bedrijfsfinanciering of vraagstukken rondom de kapitaalstructuur van uw bedrijf.

 

Corporate finance

Trecon Financial Consulting beschikt over ruime ervaring op gebied van corporate finance. Ervaring waarmee een ondernemer zijn voordeel kan doen, bij bedrijfsovernames, reorganisaties of een herstructurering. Ervaring uit de praktijk, opgedaan in het bedrijfsleven, als aandeelhouder, als CFO, als bestuurder en als consulting partner.

 

Wij van Trecon helpen u graag de financiële structuur van uw bedrijf futureproof te maken door het beoordelen van liquiditeiten- en financieringsstructuur. Hiertoe maken we een analyse van uw situatie, geven we u een passend, concreet advies en stellen we een plan van aanpak op. Daarnaast bieden we ondersteuning bij financieringsaanvragen, selecties van aanbieders en beoordeling van het aanbod. Ook helpen we u graag bij het opstellen van een gedegen businesscase en cashflowanalyse, en gaan we een gezonde discussie met geldverstrekkers inzake het risicoprofiel van uw onderneming zeker niet uit de weg.

 

Private equity

Is Buy & Build een geschikte strategie voor uw organisatie? Hoeveel zeggenschap heeft u dan nog en hoe beschermt u uw belangen? Private equity betekent vermogen om uw bedrijf verder te helpen: een prachtige kans. Maar wel met een stevige adviseur aan uw zijde die de belangen van uw onderneming voorop stelt.

 

Trecon Financial Consulting heeft ruime ervaring met private equity partners. Wij weten vanuit de praktijk hoe het is om een goede balans te vinden tussen het behalen van de IRR-targets en de ambities van de ondernemer.

Trecon ondersteunt u bij het opstellen van een fusie- en overnamestrategie, de screening van overnamedoelen, bedrijfswaarderingen, due diligence in het pre-deal process, post-fusie integratieondersteuning en andere operationele transactiediensten na het sluiten van de deal.

 

Reorganisatie en herstructurering

Zijn al uw bedrijfsonderdelen wel zo winstgevend of moet u noodgedwongen een aantal bedrijfsactiviteiten afstoten? Heeft u hierbij behoefte aan een heldere analyse en een concreet plan van aanpak?

De adviseurs van Trecon Financial Consulting hebben ruime ervaring met het voorbereiden en effectueren van reorganisaties en herstructureringen. We helpen u door eventuele knelpunten binnen de organisatie transparant te maken en een concreet stappenplan op te stellen. Geen pagina’s dikke adviesrapporten, maar een bruikbaar reorganisatieplan om uw onderneming naar de hernieuwde organisatiestructuur te brengen.

Trecon ondersteunt ondernemingen ook bij de uitvoering van een reorganisatie: begeleiding vanaf adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad tot aan de herinrichting en optimalisatie van de resterende bedrijfsprocessen.

 

Risk Management & Compliance

Riskmanagement richt zich niet op het vermijden van risico’s, maar op het kunnen anticiperen op onzekerheden en risico’s, waardoor organisaties niet voor ongewenste verrassingen komen te staan. Aandacht voor riskmanagement leidt namelijk tot aanscherping van de strategie van een onderneming.

 

Trecon Financial Consulting ondersteunt ondernemingen bij de implementatie en bewustwording van riskmanagement binnen de organisatie. Door een uitgesproken hands-on mentaliteit resulteert deze dienstverlening niet tot het opstellen van een wollig boekwerk, maar tot concrete advisering en best practices.

 

Daarnaast ondersteunt Trecon bij het ontwikkelen van een visie omtrent compliance, het inrichten van compliance, en het beheersen en monitoren van compliancerisico’s. Hierdoor worden wijzigingen in wet- en regelgeving door organisaties niet meer ervaren als een last, maar als het realiseren van organisatiedoelstellingen.

 

Coaching

"It's lonely at the top". Als eigenaar van een bedrijf staat u er vaak alleen voor. Wie is onpartijdig? Wie vraagt u om raad? Wie weet wat het is om de verantwoordelijkheid van een eigen bedrijf te voelen? Heeft u behoefte aan een sparringpartner?

De experts van Trecon Financial Consulting weten hoe het voelt. Met frisse blik kijken zij mee in uw organisatie, zien waar het knelt, en coachen u met hun praktijkervaring naar een volgende stap met uw bedrijf.

 

 

 

Uw (familie-)bedrijf klaar maken voor een volgende eigenaar? Uw bedrijf winstgevender? Behoefte aan sparren met een ondernemer?

Trecon analyseert, adviseert en stelt een plan van aanpak op. In de taal van de ondernemer. Uw taal.

Diensten

 

Corporate finance

Overname

Reorganisatie Herstructurering

Private equity

Treasury

Coaching